Thiết kế nội thất bếp căn hộ 70m2 Estella Heights

Thiết kế nội thất bếp căn hộ 70m2 Estella Heights
Chủ đầu tư: Anh K – 170166
Diện tích: 70m2
Mục đích sử dụng: Ở
Vị trí căn hộ: TP. Hồ Chí minh

Thiết kế nội thất bếp căn hộ 70m2 Estella Heights
Thiết kế nội thất bếp căn hộ 70m2 Estella Heights
Thiết kế nội thất bếp căn hộ 70m2 Estella Heights
Thiết kế nội thất bếp căn hộ 70m2 Estella Heights