Thiết kế nội thất căn hộ 96m2 Moonlight Boulevard 2019

Thiết kế nội thất căn hộ 96m2 Moonlight Boulevard
Chủ đầu tư: Anh A
Diện tích căn hộ: 96m²
Vị trí công trình: Moonlight Boulevard – Bình Tân
Màu sắc thiết kế chủ đạo : Trắng
Thiết kế theo phong cách hiện đại tinh tế.

Thiết kế nội thất căn hộ 96m2 Moonlight Boulevard
Thiết kế nội thất căn hộ 96m2 Moonlight Boulevard
Thiết kế nội thất căn hộ 96m2 Moonlight Boulevard
Thiết kế nội thất căn hộ 96m2 Moonlight Boulevard
Thiết kế nội thất căn hộ 96m2 Moonlight Boulevard
Thiết kế nội thất căn hộ 96m2 Moonlight Boulevard
Thiết kế nội thất căn hộ 96m2 Moonlight Boulevard
Thiết kế nội thất căn hộ 96m2 Moonlight Boulevard
Thiết kế nội thất căn hộ 96m2 Moonlight Boulevard
Thiết kế nội thất căn hộ 96m2 Moonlight Boulevard
Thiết kế nội thất căn hộ 96m2 Moonlight Boulevard