Thiết kế căn hộ Saigon Homes 3 phòng ngủ

Nội dung

Thiết kế căn hộ Saigon Homes 3 phòng ngủ

Chủ đầu tư: Chị A
Vị trí công trình: Căn hộ Saigon Homes, quận Bình Tân, TP. HCM
Thời gian bàn giao: Quý I/2019
Hiện trạng bàn giao: Hoàn thiện cơ bản.
Thiết kế & thi công: D.I Design, 56 Yên Thế, P2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.
Hotline: 0932 144 166
Thiết kế căn hộ Saigon Homes 3 phòng ngủ

Thiết kế căn hộ Saigon Homes 3 phòng ngủ

Thiết kế căn hộ Saigon Homes 3 phòng ngủ

Thiết kế căn hộ Saigon Homes 3 phòng ngủ

Thiết kế căn hộ Saigon Homes 3 phòng ngủ

Thiết kế căn hộ Saigon Homes 3 phòng ngủ

Thiết kế căn hộ Saigon Homes 3 phòng ngủ

Thiết kế căn hộ Saigon Homes 3 phòng ngủ

Thiết kế căn hộ Saigon Homes 3 phòng ngủ

Thiết kế căn hộ Saigon Homes 3 phòng ngủ

Thiết kế căn hộ Saigon Homes 3 phòng ngủ

Thiết kế căn hộ Saigon Homes 3 phòng ngủ

Thiết kế căn hộ Saigon Homes 3 phòng ngủ

Thiết kế căn hộ Saigon Homes 3 phòng ngủ

Thiết kế căn hộ Saigon Homes 3 phòng ngủ

Thiết kế căn hộ Saigon Homes 3 phòng ngủ

Thiết kế căn hộ Saigon Homes 3 phòng ngủ

Thiết kế căn hộ Saigon Homes 3 phòng ngủ

Thiết kế căn hộ Saigon Homes 3 phòng ngủ

Thiết kế căn hộ Saigon Homes 3 phòng ngủ

Nội dung