Thiết kế nội thất căn hộ chung cư 68m2 Heaven Cityview 2019

Nội dung
Thiết kế nội thất căn hộ chung cư 68m2 Heaven Cityview
Chủ đầu tư: Chị H
Diện tích căn hộ: 68m²
Vị trí công trình: Heaven Cityview
Thiết kế theo phong cách Scandinavia sáng sủa và sáng sủa với các chi tiết phấn màu được thiết kế và hình dung bởi Pavel Pisanko. Thiết kế nội thất căn hộ chung cư 68m2 Heaven Cityview

Thiết kế nội thất căn hộ chung cư 68m2 Heaven Cityview

Thiết kế nội thất căn hộ chung cư 68m2 Heaven Cityview

Thiết kế nội thất căn hộ chung cư 68m2 Heaven Cityview

Thiết kế nội thất căn hộ chung cư 68m2 Heaven Cityview

Thiết kế nội thất căn hộ chung cư 68m2 Heaven Cityview

Thiết kế nội thất căn hộ chung cư 68m2 Heaven Cityview

Thiết kế nội thất căn hộ chung cư 68m2 Heaven Cityview

Thiết kế nội thất căn hộ chung cư 68m2 Heaven Cityview

Thiết kế nội thất căn hộ chung cư 68m2 Heaven Cityview

Nội dung